Liv Verity

Singer-Popwriter

Infinity – Video

English below

In de zomer van 2019 nam ik een Demo CD op die ik verkocht op mijn mini festival “Liv in the Moment.

Infinity klinkt luchtig maar gaat puur over de vraagstelling of onze natuur eeuwig blijft bestaan als we geen grote aanpassingen gaan maken.

Geen natuur = geen leven = geen wij.

Het is een zelfgeschreven tekst op het bestaande nummer van Pharrell Williams – Come Get It Bae. Het idee ontpopte zich toen ik een reclamespot zag met het nummer in en ik bij mezelf dacht “Wat als er een diepere tekst op die muziek zou staan?”. Het brein werd wakker en de dagen erna vormden er stilaan woorden en zinnen in mijn hoofd die nog wel dezelfde klanken hadden. Hierdoor blijft het originele gevoel behouden.

Elke dag wordt het belangrijker en belangrijker om op te komen voor onze natuur. De hoogste tijd is altijd NU maar ik weet ook dat als ik dit niet goed aanpak, het niet de impact gaat geven die het nodig heeft om gehoord te worden. (Ook hiervoor heb ik straks je hulp nodig.)

Vandaar ook de luchtige sound, het spreekt meer mensen aan en zal makkelijk verspreid worden.

Ik begon enthousiaste mensen te filmen in Italië en zal de video in België voltooien. 🙂

English

In the summer of 2019 I recorded a Demo CD and I sold it at my mini festival “Liv in the Moment“.

Infinity sounds light-hearted but is purely about the question whether our nature will exist forever if we don’t start to treat it much better..

No nature = no life = no us

It is a self-written text on the existing song of Pharrell Williams – Come Get It Bae. The idea emerged when I saw a commercial with the song in it and I thought to myself “What if there was a deeper text on that music?” The brain woke up and in the days that followed, words and sentences began to form in my head, with still the same sounds. This preserves the original feeling.

Every day it becomes more and more important to stand up for our nature. The highest time is always NOW, but I also know that if I do not approach this properly, it will not get the impact it needs to be heard. (I will also need your help for this later.)

Hence the airy sound, it appeals to more people and will be easily be shared.

I started filming enthousiastic people in Italy and I am completing the video in Belgium. 🙂